En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Ballica

 

 

Home ] Up ] TransAnatolie Turlari ] TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Şehirler ] Müzeler ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

 

Teodora ] Roxana ] Abant ] Amasya ] Beypazari ] Canakkale ] Ihlara ] Sagalassos ] Tuz Golu ] 3 inci ] Zirve ] Z-Tuneli ] T-Nostalji ] Acemhöyük ] Mevlana ] Ilgaz ] Homeros ] 5 Uygarlik ] [ Ballica ] Saratli ] Traverten ] Sarissa ] Nemrut ] Puduhepa ] İpek Yolu ] Birgi-Priene ] Iznik ] Alişar ] Tyana ] Ankyra ] Amasra ] Fiyatlar ]

 

 

Up

TransAnatolie 06M06
Ballica
2 gun € TransAnatolie Turlari Fiyat Listesi
 
Amasya-Tokat-Ballıca
 
Program
 
1.Gün: Ankara-Amasya 336 km.
Sabah saat 07’de Kumrular Cd. eski Milli Kütüphane önünden Amazonlar kenti Amasya’ya hareket, takriben 5 saat sonra otelimize varış, odalara yerleşme ve kısa bir dinlenmeden sonra öğle yemeği için serbest zaman Amasya’daki otelimiz; Apple-Tusan-Grand -Amasya Grubu 3*-Charme hotel kategorisinde (0358 2190019 ). 
 
Öğleden sonra Amasya Arkeoloji-Mumyalar Müzesini gezdikten sonra Yeşilirmak boyundaki yalı tipi Amasya evlerinin fotoğrafı,Hazeranlar Konağı Etnografya Müzesi, Bimarhane-Sağlık Merkezi, 2nci Bayazıt Camii,Torumtay Türbesi, Burmalı Minare Cami, Gök Medrese, Büyük Ağa Medresesi, Harşena Kalesi, Kral Mezarları, Ferhat-Şirin su kemerleri gezisi. Geceleme ve akşam yemeği 3*+ Apple-Tusan Grup otelde.
 
Amasya Kalesi
Şehrin savunmaya en uygun mevkii olan Harşena Dağı üzerinde kurulmuştur. Kalenin önemli tepe noktası kesme, sur duvarları moloz taşlardan yapılmış olup, Yeşilırmak'ın kıyısına kadar 8 müdafaa kademesine sahiptir. Kalede Cilanbolu denilen ve kalenin orta yerinde giriş kapısının hizasında yüksekçe bir yerden kayaya oyulmuş 150 basamakla aşağıya inilen 8 metre çapında dehliz (gizli yolpoterne) vardır. Yine kalede sarnıçlar, su depoları, eteklerinde Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları ve kayaya oyulmuş Pontus Kral Mezarları bulunmaktadır.Kalenin sur duvarlarının çoğunluğu Helenistik, Roma, Bizans,Selçuklu,Osmanlı döneminde genelde askeri amaçlı kullanılmıştır.
 
Kral Kaya Mezarlari
Amasya Kalesi (Harşena) eteklerinde düz bir duvar misali dikine uzanan kalker kayalara oyularak yapılmış olan 5 adet mezar yapı itibariyle en büyükleri mevkii itibariylede şehre hakim bir yerde oldukları için ilk bakışta dikkati çekmektedir.Çevreleri oyularak ana blok kayadan tamamen ayrılmışlar birbirlerine kaya blok merdivenlerle bağlanmışlardır. Sayı itibariyle vadi içerisinde irili ufaklı toplam 18 adet kaya mezarı bulunmaktadır. Amasya'da doğan ünlü coğrafyacı Srabon'un (M.Ö. 63-M.S. 5) verdiği bilgiye göre kaya mezarları Pontus Krallarına aittir. 

Mezar ile kaya arasında rutubet olmaması için üç taraftan 1'er metre genişliğinde aralık bırakılmıştır. Dikdörtgen bir kapıdan girilen mezarda dikdörtgen ve kare şeklinde iki oda vardır. Asıl mezar odası dikdörtgen olanıdır. Kare şeklindeki odada Bizanslılar döneminde yapılmış freskler (duvar süslemesi) yer alır. Tonoz kısmında 6'sı sağda, 6'sı solda olmak üzere 12 havari tasviri ile kuzey ve güney duvarlarında bir takım kadınlı erkekli figürler, doğu cephesinde ise İsa, Meryem ve Yoannes'ten oluşan bir kompozisyon bulunmaktadır.

Ferhat Su Kanalı:
Kentin su ihtiyacını karşılamak için Helenistik Dönemde yapılmış olan su kanalı yaklaşık 75 cm. genişliğinde 18 Km. uzunluğundadır.
 
Burmali Minare Cami
Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev II. zamanında Vezir Necmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından yaptırılmıştır. (1237 - 1247) bir çok tamir ve restorasyon sonucu orjinal görünümünü kaybetmiştir.

Kıble duvarlarına dikey uzanan ortada daha geniş üç nefi plana sahiptir. Orta nef (Mihrap) önündeki daha büyük kubbe, yan kısımlar tonoz örtülüdür. Girişin sol tarafındaki cepheye bitişik sekizgen biçimli klasik Selçuklu Kumbeti ve sonradan eklenmiş burmalı minaresi  caminin önemli özelliklerindendir; her ikisi de iç kısma açılmaktadır. 
 
Halifet Gazi Kumbeti
1242 yılında Selçuklu Emirlerinden Halifet Alp İbni Tuli için yaptırılmıştır. Selçuklu Türbeleri tarzında kare bir taban üzerine sekizgen planlı kule şeklinde yapılmıştır. Türbenin mekan kısmında bir sanduka bulunur. Sandukanın güneye bakan kısmında kabartma olarak kıvrak boynozlu birer koç kafası vardır. Bu iki koç kafasında iki tane kanat takılı Melek başı görülmektedir. 
 
 
Gok Medrese
1267 yılında Amasya Valisi Seyfettin Torumtay tarafından yaptırılmıştır. Cami; medrese ve mezar odası ile kapalı bir külliye şeklindedir. yanında bulunan kümbet mavi renkte çinilerle süslendiğinden Gökmedrese adını almıştır. Sadece kesme taş mimarisi olgun nisbetleri ve süslemeleri bakımından Anadolu'da eyvan biçimli portali olan bir camidir. Türbe tuğla ve tek renkli koyu yeşil çinilerden meydana gelmiş zikzak motiflidir. Cami Anadolu Selçuklu sanatının en iyi temsilcisidir.
 
Torumtay Turbesi
Amasya Valisi Seyfettin Torumtay'ın ölümü üzerine 1278 yılında yaptırılmıştır. Türbe içinde Seyfettin Torumtay'ın torunları ve çocukları vardır. Tamamı kesme taştan yapılmış olan türbenin güney cephesinde dekorlu pencere bulunmaktadır. Pencerenin üst yanlarında palmet ve rumi yapraklarından meydana gelen dört köşe panolar bulunmaktadır. Bu panolar eski Selçuklu Sarayı halılarının taşa gelmiş yegane izleridir.
 
Bimarhane
İlhanlı Döneminden günümüze ulaşan tek eserdir. İlhanlı Hükümdarı Sultan Mehmet Olcaytu ve hanımı Ilduz Hatun adına köleleri Anber Bin Abdullah tarafından 1308-1309 yılında yaptırılmıştır. Yapının bilhassa ön cephesi sanat bakımından çok değerlidir. Anadolu Selçuklu Mimarisinin orjinal sütun başlıkları olan geometrik yaprak tezyinatlı ve mukarnaslı sütun başlıkları kullanılmıştır. Türk üçgenlerinden meydana gelen ters dönmüş sütun başlıkları, Anadolu Selçuklu Mimarisinde ilk defa bu yapının cephe kenarlarında denenmiştir. Bina kesme taşlardan örülmüş ve iki köşesine silindir şeklinde dayanaklar yaptırılmıştır.Sadece Amasya Bimarhanesine mahsus bir özellik olan kapının kilit taşında dizçökmüş vaziyette insan kabartması mevcuttur. 
 
Yorguc Pasa Cami
Sultan II. Murat'ın Vezirlerinden Atabey Abdullah oğlu Yörgüç Paşa tarafından 1428 yılında yaptırılmıştır. Kalıplar ve kemerler kahverengi taş ve beyaz mermerler periyodik olarak dizilmiştir. Giriş kapısının üstünde geometrik motifler ve çiçeklerle süslenmiş sağır pencerelerin altında gayet ustaca yazılmış bir kitabe yer alır.
 
Sultan Bayezid II Kulliyesi
Sultan II. Bayezid adına 1485-86 yılında cami, medrese, imaret türbe, şadırvan ve çeşmeden ibaret külliye olarak yapılmıştır. 15. yüzyılın son çeyreğinde yan mekanlı camii mimarisinin gelişmiş bir geçiş dönemi örneğidir. Camii beş kubbeli bir cemaat yeri ile geniş bir kemerle birbirine bağlanan arka arkaya iki kubbeli mekan ve buraya açılan yan mekanlardan ibarettir. Doğu kısmındaki minaresi renkli taşlarla yivli, batı kısımlarındaki palmetlerle süslü olarak gerçekleştirilmiştir. Batıda (U) plan şemasına sahip medrese mevcuttur. Doğudaki (L) Plan şemalı yapı imaret ve konuk evidir. Her iki minare hizasında bulunan yaşlı çınar ağaçlarının külliye ile yaşıt olduğu tahmin edilmektedir.
 
 
Kapi Aga Medresesi
Sultan II. Bayezid'ın Kapı Ağası Hüseyin Ağa tarafından 1488 yılında yaptırılmıştır. Ön Asya ve Selçuklu mezar anıtlarında görülen sekizgen plan şeması fonksiyon itibariyle ilk defa bu medresede tatbik edilmiştir. Her kenarda üçer adet, tonozlu revakların gerisinde bulunan kubbeli odalarda güney kenarında daha büyük ve yüksek kümbet ve örtülü mekana yarım kubbelerin bağlanması ile meydana gelen (I) planlı dershane, yapının esasını teşkil eder. Duvarlarında üç sıra tuğla arasında moloz taş kullanılmış, giriş daha yüksek tutularak silmelerle yumuşatılmıştır. Avluda köşeli sade başlıklar sütunlar üzerine oturtulmuş, dengeli revak kemerleri ve duvar üzerindeki plastik Bursa Kemeri uygulaması iç mimariye cazibe kazandırmıştır. Dershane önündeki revak kubbesi iç orjinal mukarnas dolgu ile bezenmiştir.
 
Hazeranlar Konagi
Hatuniye Camii'nin doğusunda yer alan Yalı evleri dizisindeki en güzel konaktır. 1865 yılında inşaa edilen bu konak Osmanlı döneminin en zarif sivil mimari örneklerinden birisidir. Konağın eski sahiplerinden alınan bilgiye göre Ziya Paşa'nın Amasya Mutasarrıflığı zamanında Defterdarlık görevi ile bulunan Hasan Talat Efendi tarafından kız kardeşi Hazeran Hanım adına 1872 yılında yaptırılmıştır. Konağın iki ayrı girişi vardır. Bunlardan birisi sibyan mektebi ile evler arasında arnavut kaldırımlı dar yolun bulunduğu avlu kapısıdır. Saçak üzerine kiremit örtülü, çift kanatlı bu kapı bodrum kat ve haremlik bölümü ile irtibatlı ön avluya açılır.
 
Her Türk evinde olduğu gibi burada da haremlik girişi önünde bir kuyu mevcuttur. Avlunun batı köşesinde bina ile bütünleşmiş kazan ocağı dikkat çekicidir. Bu ocak farklı bir üslupla "Hayat" tabir edilen girişlerde değil avluda gerçekleştirilmiştir.
Diğer bir giriş Hatuniye Camii avlusu ile irtibatlıdır. Çift kanatlı selamlık kapısından alçak tavanlı bir mekana girilir.Konağın planında simetrik bir görünüm hakimdir. Dört köşede birer oda ve odaların arasında orta sofanın uzantıları eyvanlar yer alır. Batı eyvanlarını giriş kata bağlayan sade korkuluklu ahşap merdivenler işgal eder. Katlarda oturma ve yatak odaları, avlu, kahve odası, ocaklı oda, ebeveyn ve selamlık odaları ile wc sofa etrafında yer almaktadır.
 
2.Gün: Amasya–Tokat-Ballıca-Çekerek-Ankara 399 km.
Amasya otelimizde açık büfe kahvaltı sonrası el yazmalarıyla ünlü Beylikler döneminin ve Osmanlı döneminin önemli Kenti Tokat’a hareket. Tokat Gök Medrese-Müze, Ali Paşa Hamam Sokağındaki Madımaklar Evi, Latifoğlu Konağı, Vakıf Ev Hatuniye Külliyesi, Ebu Kasım Türbesi, Taşhan, Saat Kulesi, Taşhan-Kervansaray Tokat’da göreceğimiz kültürel zenginliklerimiz arasında. BALLICA MAĞARASI Pazar İlçesine 8 km, astıma da iyi felen Ballıca Mağarası bir doğa harikası; o yörenin tereyağlı, çökelekli gözlemeleri serbest öğle yemeğinde tadılabilir. Ballıca Mağarası gezisi 2 saat kadar sürüyor, spor ayakkabıları gerekli. 
 
Tokat'a 24 km uzaklıkta bulunan Ballıca Mağarası, muhteşem bir doğa oluşumudur. Yan kolları ile birlikte 680 m uzunluğa sahip olan mağaranın en yüksek ve en alçak bölümü arasındaki yükseklik 94 m'yi bulmaktadır. İçine girildiğinde değişik bölmeleri değişik yapıları çağrıştırmaktadır. Halk arasında yapılan yakıştırmalar da baz alındığında, mağaranın değişik bölümlerinin aldığı isimler, yapılan gözlemleri haklı çıkarır niteliktedir. Havuzlu Salon, sütün ve sarkıtların oluşturduğu dar bir geçitten sonra büyük bir ormana açılır. Sarkıt dikit ve sütunların dev boyutlara ulaştığı bu Damlataş Ormanı'nda kırmızı ve siyahın her tonundan süt beyaza kadar varan renk cümbüşü insanı  büyülemektedir. Büyük Damla taşlar Salonu'nunda demirin başka bir türü olan limonit, kayalara sarı rengi verirken, yeşil ve mavi renklerin nedeni bakırın türevleri olan azurit ve malakit maddeleridir. Büyük Salon'dan çıkıldıktan sonra kuzey galeri ve salonlarına ulaşılır. Fosil Salon 18 m'lik bir inişle kuzeydeki son galeriye bağlanır. İçindeki yarasalardan dolayı Yarasalı Salon ismini de alan bu salonun uzunluğu 25-35m, genişliği 8-20 m arasındadır. Büyük blok ve kayaların bulunduğu Çöküntü Salonu, kuzey-güney yönünde gelişmiş büyük bir galeriye bağlanır. Dev sütunlarla çok sayıda salon ve odaya ayrılan ve Muhteşem Galeri olarak adlandırılan bu bölümde damla taşlar, soğana benzeyen (Soğan Salon) sarkıtlar yer almaktadır. Muhteşem Galeri büyük sütunlar tarafından üç belirgin salona ayrılmaktadır. Mantarlı Salon' da iri soğan sarkıtlar ile mantar şeklinde gelişmiş dikitler çok belirgindir.Sütunlar Salonu (Dondurma Salon) tavanı 15 m yükseklikte muhteşem bir görünümdedir. Genç Salon mağaranın en yeni ve en son oluşmuş bölümüdür.

Mağaraların süzülmüş, polen ve tozlardan arınmış bol oksijenli havası astımlı hastalara iyi gelmekte, daha kolay nefes almalarını sağlamaktadır.Mağara çevresindeki tesislerde yöresel el sanatları sergilenmektedir (İlginç El Baskısı ya da Serigrafi Yazmalar, ve Örtüler). Yöre kadınların pişirdiği Çökelekli gözlemeler ve Tokat Kebabı'nın lezzeti, mağaranın muhteşemliğini perçinlemektedir. Ballıca gezimizin sonunda gece 22:00  gibi Ankara’ya dönmüş oluyoruz.
 

Fiyat

 • İki kişilik odada kişi başı tam pansiyon konaklamalı 165 YTL
 • Single oda farkı 25 YTL
 • 7 – 11 yaş anne baba yanında 90  YTL     

Fiyata dahil olan hizmetler:          

 • Özel konforlu tur otobüsü ile  yolculuk ( Mercedes Sprinter, WW.Volt, 403 Mercedes-   Intro 2000-
 • Yolculuk sırasında ikramlar.
 • Otelde yarım pansiyon konaklama. (oda, kahvaltı, akşam yemeği)
 • Yöresel mutfakların ön planda tutulduğu öğle yemekleri.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartlı Profesyonel Rehberlik ve Transanatolie hizmetleri.
 • TÜRSAB seyahat sigortası ve paketi.

Fiyata dahil olmayan hizmetler

 • Otellerdeki, Restoranlardaki  içecekler.
 • Müze girişleri
 • KDV
Sayfa Basi
Bilgi
Rezervasyon
 
     

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   
 
 
 
 

Turkey

Turquie

Türkei

Turkije

Türkiye

 

 

Home ] Up ] TransAnatolie Turlari ] TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Şehirler ] Müzeler ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

Teodora ] Roxana ] Abant ] Amasya ] Beypazari ] Canakkale ] Ihlara ] Sagalassos ] Tuz Golu ] 3 inci ] Zirve ] Z-Tuneli ] T-Nostalji ] Acemhöyük ] Mevlana ] Ilgaz ] Homeros ] 5 Uygarlik ] [ Ballica ] Saratli ] Traverten ] Sarissa ] Nemrut ] Puduhepa ] İpek Yolu ] Birgi-Priene ] Iznik ] Alişar ] Tyana ] Ankyra ] Amasra ] Fiyatlar ]

 

Mail to  info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.

 

Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-10-28
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist