Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Öngörü


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Veled ] Diriliş ] İzlemler ] Egemenlik ] BOP ] Harekat ] Yalnız ] Hedef ] Çözüm ] İhanetler ] İçimizdekiler ] Kim ] Melezya ] Yağmâ ] Kurnazlık ] Kutuplar ] Vak’a ] Eşitlik ] Küstahlık ] Savaş ] Arkeoloji ] Şeriat ] [ Öngörü ] Tahmin ] Tanzimat ] Süreç ] Politikalar ] Türkolog ] Karne ]

 

 

Up

Stratejik Öngörü 2023: Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye ve Dünya

   

Çağımızda, karar alıcılar tarafından ve karar alma mekanizmalarında en fazla ihtiyacı hissedilen çalışmalardan biri, güncel olayları yönlendirmenin ötesinde, geleceğe hazırlık niteliğinde öngörüler oluşturmaktır. Zira küreselleşme sürecinin iç içe geçmiş risk ve fırsatları her geçen gün daha büyük yığınlar halinde önümüze getirmesi, bu dinamik ve eğilimlerin seyri ve geleceği hakkında sağlıklı tahminler yapılmasını zorlaştırmaktadır. Oysa toplumumuzun daima ilerleme yeteneğine sahip olabilmesi, içeride ve dünyada günün gelişmelerini geleceğin gözlüğüyle okuma becerisini oluşturma ve göstermemize bağlıdır.

Çalışmalarını bu mülahazalarla yönlendiren ASAM, “Stratejik Öngörü 2023” çalıştayını düzenleyerek, alanında deneyim ve birikim sahibi şahsiyetlerin görüş ve tartışmalarından geleceğe yönelik öngörü ve çarpıcı bulgular elde edilmesini hedeflemiştir. Çalıştayda, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin karşılaşabileceği tablo resmedilmeye çalışılmış, Türkiye’nin yakın komşularının ve küresel aktörlerin sorun alanları ile olası hareket tarzları incelenmiştir.

Metnin Tamamı (pdf, 1.8 MB)

 
 
 

 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Veled ] Diriliş ] İzlemler ] Egemenlik ] BOP ] Harekat ] Yalnız ] Hedef ] Çözüm ] İhanetler ] İçimizdekiler ] Kim ] Melezya ] Yağmâ ] Kurnazlık ] Kutuplar ] Vak’a ] Eşitlik ] Küstahlık ] Savaş ] Arkeoloji ] Şeriat ] [ Öngörü ] Tahmin ] Tanzimat ] Süreç ] Politikalar ] Türkolog ] Karne ]