Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Melezya


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Veled ] Diriliş ] İzlemler ] Egemenlik ] BOP ] Harekat ] Yalnız ] Hedef ] Çözüm ] İhanetler ] İçimizdekiler ] Kim ] [ Melezya ] Yağmâ ] Kurnazlık ] Kutuplar ] Vak’a ] Eşitlik ] Küstahlık ] Savaş ] Arkeoloji ] Şeriat ] Öngörü ] Tahmin ] Tanzimat ] Süreç ] Politikalar ] Türkolog ] Karne ]

 

 

Up

  Melez-ya Olduk!

Türkiye'nin Malezya olup olmayacağı tartışmalarını bir kenara koyalım, Türkiye çoktan melez-ya oldu... Her alandaki melezlik, sağ olsun AKP iktidarıyla birlikte daha da derinleşti.

Dil kullanımı bakımından şöyle bir bölümleme yapsak yeridir:

Türk insanı, Arapça dua eder... Farsça âşık olur... Türkçe tartışır, konuşur, kavga eder... İngilizce iş arar.

Dünyanın hangi ülkesine gitseniz, o ülke insanlarının kutsal kitabı kendi dilindedir. Örneğin, Portekiz'de İncil Portekizcedir, İngiltere'de İngilizce, İtalya'da İtalyancadır...

Biz Cumhuriyet devrimleriyle birlikte inancı Türkçeleştirdik, sonra Arapçaya döndük...

Geçelim...

Dünyanın dört bir yerinde yabancı dil deyince artık İngilizce anlaşılıyor. Bunu yadsımanın olanağı yok. Ama evrensel bir kural vardır:

Bir kişi ancak anadilini çok iyi bilirse, yabancı dili gerçek anlamda öğrenebilir!

Bugün Türkiye'de öyle ki, hani Türkçeyi yabancı dil olarak okutsak, daha çok ilgi görecek!

Kimi devlet dairelerinde son yıllarda iç yazışmaların bile İngilizce yapılmakta olduğunu duyuyoruz!

***

Melezlik, Türkiye'nin toplum yapısının nereye döneceği tartışmalarına tam yanıt veriyor...

80'li yıllarda Türkiye'nin usul usul İranlaşmaya başladığı konuşuldu. Buna tepki olarak kimi eylemlerin ortak sloganı şu oldu:

"Türkiye İran olmayacak!"

İran tartışmalarını 90'lı yıllarda Cezayir izledi... Cezayir'de İslami Selamet Cephesi'nin toplumun içinde çoğalarak ve camileri kullanarak geliştirdiği hareketle Türkiye'nin durumu karşılaştırıldı.

2000'li yıllarda da Malezya öne çıktı. Malezya'nın farklı etnik ve dini gruplardan oluşan suni yapısının Müslüman kesim için şeriatla bütünleştirilmesi güncel bir tartışma konusu oldu.

AKP hükümetinin gündeme getirdiği değişiklikleri dikkate alırsak şöyle bir tanımlama yapabiliriz:

AB'ye girmeyi hedefleyerek her şeyi özgürlükler kapsamına alıp, Arap ülkelerine benzer bir yapıyı usul usul yerleştirmek... Arap coğrafyasının ekonomik ve sosyal yapısının Türkiye'ye tam uymayacağını hesaplayıp Malezya örneğini vitrine koymak...

İşin eldiveni AB, merdiveni Malezya, çatısı ABD, içi ılımlı İslam adı altında daimi iktidar!

***

Türkiye'nin stratejik hedefleri konusunda da tam bir melezlik yaşıyoruz... Erdoğan kendisini Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) eşbaşkanı ilan etti mi? Etti...

Türkiye, NATO'nun her alandaki aktif üyelerinden biri mi? Evet...

AKP, ABD'nin sık sık dile getirdiği gibi Ortadoğu'ya model olabilecek bir ılımlı İslam rejiminin rotasını benimsiyor mu? Evet...

AKP, her adımını AB'ye tam üyelik hedefiyle atıyor mu? Atıyor...

Bu melezlik ilk bakışta şöyle yorumlanabilir:

İyi ya, Türkiye'nin dış politikasını tek hedefe dayalı yapmaması gerekir denmiyor muydu? İşte öyle olmuş!

Yok işte, öyle olmamış...

Bir örnek verelim; Türkiye, NATO üyesi olarak BOP'un uygulayıcılarından. Afganistan'da asker bulundurmasının bir nedeni bu. Aynı Türkiye, BOP'un hedef ülkelerinden biri olarak dönüştürülmesi gereken bir model ülke!

Bu görünüm, bir anlamda hem ateş eden hem vurulan kişi olmak demek!

Tam bir melez olmaya doğru gittiğimiz kesin de; ne melezi olacağı belli değil.

Bu iktidarla Türkiye'nin nasıl şekilleneceğini beklemek; ayıyla tilkiyi çiftleştirip, ne doğacak tartışmasına girmek gibi bir şey...

Bence inek doğar...

Yok deve!

Mustafa BALBAY, GÜNDEM
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Veled ] Diriliş ] İzlemler ] Egemenlik ] BOP ] Harekat ] Yalnız ] Hedef ] Çözüm ] İhanetler ] İçimizdekiler ] Kim ] [ Melezya ] Yağmâ ] Kurnazlık ] Kutuplar ] Vak’a ] Eşitlik ] Küstahlık ] Savaş ] Arkeoloji ] Şeriat ] Öngörü ] Tahmin ] Tanzimat ] Süreç ] Politikalar ] Türkolog ] Karne ]