Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Turizm


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Yuzde Bir ] [ Turizm ] Konut ] Bilgi Ekonomisi ]

 

 

Up
Veriler
Neredeyiz
Strateji
Logo
Hedefler
Vahşet Turizmi

Turizm stratejisi

   
   

TURİZME yalnızca ülkeye döviz kazandıran bir sektör olarak bakmak yanlış olur. Turizm aynı zamanda farklı kültürlerin ve halkların bir iletişim aracıdır. Sektörün bu işlevi döviz kazanmak kadar önemlidir.

Türkiye turizmde çok büyük atılımlar yaptı. Devletin teşvikleriyle bu sektöre çok büyük yatırımlar yapıldı. Yatırımların meyvesini de yemeğe başladık. Ülkemize gelen yabancı turist sayısı bir milyonu bulmazken, şimdi on milyondan fazla yabancı ülkemizi ziyaret ediyor. Ziyaret eden yabancıların sayısı giderek artıyor.

Turizm Türkiye ekonomisine küçümsenmeyecek bir döviz girdisi sağlıyor. Bu yıl turizm gelirlerimiz on milyar doları aşabilir. Bütün bunlar çok iyi de, acaba gelen turistler ülkemizi ziyaret ettiklerinde gerçekten ülkemizi ve insanlarımızı tanıma fırsatları oluyor mu? Yoksa, havaalanı ile tatil köyü arasında mı ülkemizi görüyorlar.

TATİL KÖYÜ TURİZMİ

Tatil köyü turizmi çok gelişti
. Turistler uçaktan iniyorlar, otobüslerle tatil köylerine gidiyorlar. Bir ya da iki hafta tatil köyünde yiyip içip denize giriyorlar, güneşleniyorlar ve eğleniyorlar. Daha sonra, yine otobüslerle havaalanına gidip ülkemizi terk ediyorlar.

Taze meyve ve sebzelerimize hayran kalıyorlar. Şaraplarımızı beğeniyorlar. Kendilerine hizmet eden tatil köyü personelinden çok memnun kalıyorlar. Ama, bunların hiçbiri Türkiye'yi, tarihini ve insanlarını tanımak için yeterli olmuyor.

Birçok yabancı turist tatil köyünden çıkıp civardaki tarihi yerlere dahi gitmiyorlar. Ülkemize gelen turistlerin çok azı İstanbul'u ya da bir başka yöreyi ziyaret ediyor. Çok az turist tatil köyleri dışında alışveriş yapıyor. Bunları da kandırmak için birbirimizle yarışıyoruz.

Tatil köyleri turistlerle kaynarken civardaki esnafın yeterli müşteri çekememesi iktisadi açıdan turizmin bir ayağını sakatlıyor. Esnafın çoğu kez halinden şikayet etmesi de bu gerçekten kaynaklanıyor. Tatil köyleri yabancı turistlerle kaynarken İstanbul'da artık eskisi kadar dahi tabancı turist görmüyoruz.

Aslında Ege Denizi'ndeki Yunan adalarını ziyaret ederken günü birliğine vapurla Kuşadası'na gelen ve Efes Harabeleri'yle Meryem Ana'yı dolaşan yabancı turistler Türkiye ve insanları hakkında tatil köyü turistlerinden çok daha fazla bilgi ediniyorlar. Ülkelerine döndüklerinde, tatil köyü turistleri Türkiye hakkında eskiye göre çok daha fazla bilgi sahibi olmazken, günübirlik yabancı turistler bizler hakkında çok daha fazla bilgi sahibi oluyorlar.

KÜLTÜR TURİZMİ

Turizm stratejimizi gözden geçirmeliyiz
. Tatil köyü turizmi elbette olacaktır ve devam edecektir. Ama, tatil köylerine gelen yabancı turistlerin tatil köylerinden çıkıp dolaşmalarını sağlamalıyız. Turistlerin kandırılmasını azaltabilecek özlemler düşünmeliyiz. Tatil köyü dışındaki turizmi geliştirebilmeliyiz. Geldiğimiz noktada, turizmin artık teşvik edilmesi gereken yönü bu olmalıdır.

Başardığımızda, daha çok para harcama eğiliminde olan ülkelerden turist çekebileceğiz. Otel ve yemek dışındaki turizm harcamaları artacak. Dolayısıyla, toplam turizm gelirleri de artacaktır. Yeni zenginleşen Ruslara yalnızca güneş, deniz ve hava satarak turizm gelirlerimizi belli bir düzeyin üzerine çıkaramayız.

Yabancı turistleri tatil köyleriyle beraber İstanbul'a, Efes'e, Truva'ya Pamukkale'ye, Van'a, Trabzon'a, Kapodokya'ya ya da ülkenin diğer köşelerine götürebilmeliyiz. Oralarda göreli olarak çok az turist varken ülkemizin güneyindeki tatil köyleri dolu diye turizmde başarılıyız demek mümkün değildir.

Tatil köyü turizmi ile beraber kültür turizmine de önem vermeliyiz.

   

Ercan KUMCU


 

   
   
   
   
 
 

 
   
   
   

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Yuzde Bir ] [ Turizm ] Konut ] Bilgi Ekonomisi ]