Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You to Turkey

 

Manifesto


 

 

Home ] Up ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Atatürk ] Analizler ] [ Manifesto ] Gerçekler ] Analiz ] Tasfiye ] Devlet ] Sol ] Gundem ]

 

 

Up
Ulusalcılık
Cumhuriyet
Savunma
Bağımsızlık
Seferberlik

Cumhuriyetçi Seferberlik Manifestosu

   
Bugün 1 Aralık 2007, yer Petrol İş Konferans Salonu Kızılay Ankara.
Salon tıklım tıklım dolu, yer yok, 38, 48, 58, 68, 78 kuşakları yere oturmuş Cumhuriyet için seferberliği Mümtaz Soysal'dan, Sina Akşin'den, Sabih Kanadoğlu'ndan, Uluç Gürkan'dan dinliyorlar.

Konuşanlar ve dinleyenler ne kadar da içten, yürekten, yürekli, dirençli, umutlu ama düşünceli de. Türkiye'nin, emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin ulusal menfaatlerimizle bağdaşmayan emellerine ve uygulamalarına karşı direnmesi konuşuluyor.
 
 • Türkiye direnmeli:

  • Kurtuluş Savaşımızdaki dirençle direnmeli,

  • Yeniden örgütlenmeli,

  • 38 kişilik Sivas Kongreleri, 56 kişilik Erzurum Kongreleri gibi Sevr'e direnmeli;

  • Amasya Tamimi günümüzün koşullarını da içerecek şekilde yeniden yazılmalı,

  • Dahili ve harici bedhahlara direnmeli,

  • Siyasi mücadeleyi özbenci yaklaşımlarla yürütenlere, birleşmeyenlere direnmeli;

  • Türkiye örgütlü olarak ABD'ye, AB'ye onların içteki ortaklarının niyetine ragmen Sevr'e ULUS DEVLET için direnmeli;

  • Türkiye LAİK CUMHURİYET için direnmeli;

  • Türkiye TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN direnmeli;

  • Geleceği ile ilgili kararları Okyanus ötesi emir kumanda zinciri içinde değil, yurtsever diplomatlarıyle, yurtsever ordusuyla birlikte almak için direnmeli;

  • Türkiye PLANLI EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA SEFERBERLİĞİ için direnmeli;

  • Türkiye ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA YAĞMALATTIRILAN ALIN TERİ İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARININ YENİDEN MİLLİLEŞTİRİLMESİ VE DEVLETİN ÜRETİCİ, HALKININ HİZMETKARI BİR DEVLET olması için direnmeli;

  • Türkiye PARASIZ BİR EĞİTİM, ULUSAL BİR EĞİTİM, DERSANE DÜZENİNE MUHTAÇ OLMAYAN bir eğitim için direnmeli;

  • Türkiye SAĞLIKLI VE GÜVEN İÇİNDE FERDİ VE KURUMLARI OLAN ÖZGÜR BİR TÜRKİYE için direnmeli.
    


   
   
   
 
 

 
   
   
   
 

 

 

 

 

Home ] Up ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Atatürk ] Analizler ] [ Manifesto ] Gerçekler ] Analiz ] Tasfiye ] Devlet ] Sol ] Gundem ]