Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You to Turkey

 

Seferberlik


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Ulusalcılık ] Cumhuriyet ] Savunma ] Bağımsızlık ] [ Seferberlik ]

 

 

Up

Cumhuriyetçi Seferberlik Manifestosu

   
   
 • Türkiye direnmeli:

  • Kurtuluş Savaşımızdaki dirençle direnmeli;

  • Yeniden örgütlenmeli,

  • 38 kişilik Sivas Kongreleri, 56 kişilik Erzurum Kongreleri gibi Sevr'e direnmeli;

  • Amasya Tamimi günümüzün koşullarını da içerecek şekilde yeniden yazılmalı,

  • Dahili ve harici bedhahlara direnmeli,

  • Siyasi mücadeleyi özbenci yaklaşımlarla yürütenlere, birleşmeyenlere direnmeli;

  • Türkiye örgütlü olarak ABD'ye, AB'ye onların içteki ortaklarının niyetine ragmen Sevr'e ULUS DEVLET için direnmeli;

  • Türkiye LAİK CUMHURİYET için direnmeli;

  • Türkiye TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN direnmeli;

  • Geleceği ile ilgili kararları Okyanus ötesi emir kumanda zinciri içinde değil, yurtsever diplomatlarıyle, yurtsever ordusuyla birlikte almak için direnmeli;

  • Türkiye PLANLI EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA SEFERBERLİĞİ için direnmeli;

  • Türkiye ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA YAĞMALATTIRILAN ALIN TERİ İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARININ YENİDEN MİLLİLEŞTİRİLMESİ VE DEVLETİN ÜRETİCİ, HALKININ HİZMETKARI BİR DEVLET olması için direnmeli;

  • Türkiye PARASIZ BİR EĞİTİM, ULUSAL BİR EĞİTİM, DERSANE DÜZENİNE MUHTAÇ OLMAYAN bir eğitim için direnmeli;

  • Türkiye SAĞLIKLI VE GÜVEN İÇİNDE FERDİ VE KURUMLARI OLAN ÖZGÜR BİR TÜRKİYE için direnmeli.

İbrahim Çamkerten, 29 Ekim 2008
Aksaray Belediye Başkan Adayı
   
   
   
 
 

 
   
   
   

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Ulusalcılık ] Cumhuriyet ] Savunma ] Bağımsızlık ] [ Seferberlik ]