Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Bağımsızlık


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Ulusalcılık ] Cumhuriyet ] Savunma ] [ Bağımsızlık ] Seferberlik ]

 

 

Up

Cumhuriyet ve Bağımsızlık

   
   
Hiçbir kötü emel, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar veremeyecek, yüreği Atatürk inancı ve yurt sevgisiyle dolu Türk Ulusu'nun gücü ve iradesi karşısında "müstevlilerin siyasi emelleriyle işbirliği içinde olan dahili ve harici hainler" amaçlarına ulaşamayacaklar, tutunamayacaklardır.

Cumhuriyet; bağımsızlığından ve ülke bütünlüğünden ödün vermeyen, iç ve dış hainlerin siyasi ve ekonomik dayatmalarıa boyun eğmeyen, Atatürk öncülüğünde yurduna ve egemenliğine sahip çıkan, O'nun ilke ve devrimlerini gönülden benimseyen Türk Ulusunun soylu kişilik özelliklerinin bir yansımasıdır. "Bu yönüyle Cumhuriyet, ulusal onurumuzun bayraklaşan simgesi, büyük Türk Devrimi'nin adıdır. Cumhuriyet, ümmetçilik yerine ulusçuluğu, kulluk yerine yurttaşlığı, kişi iktidarı yerine ulus iradesini, bağnazlık yerine çağdaşlığı, teokratik şeriat devleti yerine ulus devletini seçenlerin kurduğu bir rejimdir"

Türk Rönesanssının bir aydınlanma tasarımı olan Cumhuriyet, Türkiye'mizin çağdaşlaşmasında siyasal, toplumsal, hukuksal, kültürel ve ekonomik dönüşümlerin yolunu açmıştır. Türk Kadınına Avrupalı ülkelerden önce seçme- seçilme hakkını vererek tıpkı eski Türk yönetimlerinde olduğu gibi kadına eşinin yanında ailesinin saygın bireyi kimliğini yeniden kazandırmıştır.

"Dindarlarla", kutsal din duygularını kötüye kullanarak dini siyasetlerine, bireysel zenginleşmelerine alet etmek isteyenler, dini alet ederek "islami holdingler" adı altında binlerce "Alamancı" yı dolandırarak onların alın terlerini sömürenler iyi ayırt edilmelidir. Kendi hedeflerine ulaşmak adına halkın din duygularını, dince kutsal saydığı değerleri kötüye kullanmaya kalkanlara yanıtı yine halkımız verecektir. Türkiye hiçbir zaman çağdışı bir ülke olmamıştır ve olmayacaktır.

Bunun için, eğitim ve öğretimin, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim ölçütlerini temel alan yapısı korunmalı, " Tevhid-i Tedrisat" Öğretim Birliği ilkesine bağlı kalınarak, devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasına önem verilmelidir."

Türkiye'nin terörle savaşımı, hiç kimsenin tartışamayacağı ve haklılığını sorgulayamayacağı gerçeklerden kaynaklanmaktadır. Türkiye terörün önlenmesi için alacağı önlemler konusunda Kızıl Derili Katliamı yapan, Irakta 2.5 milyon müslümanı katleden Amerikadan, Cezayirde Müslümanlara karşı soykırım uygulayan Fransadan ders ve emir almamalıdır.

Ulusal birliğimizin ve egemenliğimizin korunmasının, geleceğimiz yönünden yaşamsal önem taşıdığını, bölücülük yaratmak isteyenlere hiçbir biçimde fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurgulamak gerekmektedir.

İçten ve dıştan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı Ulusumuz, her zaman Atatürk Cumhuriyeti'ni korumuştur, koruyacaktır.

"Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz? Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir... Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene".


İbrahim Çamkerten, 29 Ekim 2008
Aksaray Belediye Başkan Adayı
   
   
   
 
 

 
   
   
   

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Ulusalcılık ] Cumhuriyet ] Savunma ] [ Bağımsızlık ] Seferberlik ]