Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Yorum


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

[ Yorum ] Tehcir ] Toprak ] Felaket ] Komite ] Bildiri ] Özür ] İnsafsızlık ] Savunmak ] Celse ] Yazi ] Oyuncak ]

 

 

Up

Ermeni meselesiyle bizi Anadolu'dan atarlar

   

ABD'deki konferansta Ermeni yalanını belgeleriyle gözler önüne seren Prof. Dr. Turan "Bu bir güç meselesidir. Eğer zayıf düşersek bizi Anadolu'dan dahi atabilirler" dedi

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Turan, New York'ta düzenlenen "1915 Olayları" konulu konferansta sözde Ermeni soykırımının ABD'de tanınması faaliyetleri ve Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek olmasıyla ilgili tüm Türkiye'yi uyardı: "Bu bir güç meselesidir. Ne kadar zayıfsak oraya kadar gider. Anadolu'dan atılmamıza kadar gider."

Turan, Türkler'in dedeleri soykırım yapmış bir millet olarak anılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

"Türkler, dedeleri soykırım yapmış bir millet olarak anılma tehlikesiyle karşı karşıya. Böyle bir zilleti neden kabul edelim?" diyen Turan, Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde "Hıristiyan Türkler" olarak tanımlanacak kadar Türkleştiklerini ve Türkçe'yi Ermenice'den daha çok kullandıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Turan, milliyetçilik çağı olarak tanımlanan 19. Yüzyıl'a gelindiğinde Ermeniler'in otonomi kazanma davası güttüklerini belirtti. Ermeniler'in en yoğun yaşadığı bölge olan Doğu Anadolu'da bile hiçbir şehirde toplam nüfusun yüzde 40'ını geçmediğine dikkati çeken Turan, bunun sebebinin Ermeniler'in kendilerini emniyette hissettikleri için bir araya toplanmak yerine İmparatorluğun her yerine dağılmaları olduğunu söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla "bekledikleri özgürlük fırsatının geldiğini" düşünen Ermeniler'in itilaf devletleriyle görüşerek ve onlara yardım teklif ederek kendilerine bir yer talep ettiklerini kaydeden Turan, 20 Nisan 1915'te Ermenilerce özel kabul edilen bir şehir olan Van'da Ermeni devletinin kurulduğunun ilan edildiğini anlattı. Bu olay üzerine, Osmanlı İmparatorluğu'nun 24 Nisan'da Ermeniler'in ileri gelenlerini tutuklama kararı aldığını ve tutuklananların büyük bölümünün Ankara civarına sürgüne gönderildiğini belirten Turan, bugünün Ermenilerce sözde soykırımı günü olarak kabul edildiğini kaydetti.

Turan, Ermeni devletinin ömrünün iki ay sürdüğünü ve şehrin anahtarının şehre giren Rus askerlerine verildiğini ifade etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece savaş bölgesindeki Gregoryan Ermenileri ülke içinde savaş olmayan yerlere nakletme kararı aldığını anlatan Turan, bu karar doğrultusunda 500 bin Ermeni'nin bugünkü Suriye ve Kuzey Irak'a gönderildiğini, 400 bininin ise Rus ordusunu takiben Kafkasya'ya çekildiğini kaydetti. 400 bin Ermeni'nin de Osmanlı topraklarının batısında yaşadığını belirten Turan, söz konusu rakamların o dönem savaşta tarafsız olan ABD'nin konsoloslukları ve yardım kuruluşlarından elde edildiğine dikkat çekerek, "Zaten o dönemde Osmanlı topraklarındaki Ermeni nüfusu da bu kadardı" dedi.

Eldeki rakamlara rağmen soykırımı iddialarının nasıl ortaya çıktığını da anlatan Turan, İngiltere'de bir propaganda birimi oluşturulduğunu ve ABD'yi itilaf devletleri saflarına katabilmek için bu birim aracılığıyla özellikle ABD'de Osmanlılar'ın Ermeniler'e yönelik büyük bir soykırımı yaptığı yönünde propaganda yapıldığını ifade etti. Turan, "Hukuken de haklıyız, ancak bunlar kafi gelmiyor. ABD'de kamuoyunda ve ders kitaplarında bu mesele Ermeniler'in istediği şekilde yer alıyor" dedi.

Ermeni meselesinin hiçbir zaman sadece Ermeni meselesi olmadığını söyleyen Turan, bu konunun büyük devletlerin Türkiye ile ilgili politikalarının bir aracı olduğunu ifade
 

İlintili Bölümler:

Osmanli imparatorlugu'nun son donemi ve Turkiye'yi bolme cabalari (1908–1918), Prof. Dr. Salâhi R. Sonyel

 

   
   
   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

[ Yorum ] Tehcir ] Toprak ] Felaket ] Komite ] Bildiri ] Özür ] İnsafsızlık ] Savunmak ] Celse ] Yazi ] Oyuncak ]