Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Neredeyiz


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

[ Neredeyiz ] Çelişkiler ] Üretim ] Milli Gelir ] Borçlar ] Faiz ] IMF ] Gümrük Birliği ] Dersler ] x-flasyon ] Sorun-Çözüm ] Ekonomik Gelişim ] E-2008 ] E-2050 ]

 

 

Up

  Avrupa'nın neresindeyiz?

2005 yılı itibarıyla 25 AB üyesi ülkenin toplam GSYİH'sı 14.2 trilyon dolar. Buna göre AB, GSYİH'sı 13.2 trilyon dolar olan ABD'yi geçmiş, GSYİH'sı 4.8 trilyon dolar olan Japonya'yı üçe katlamış bulunuyor. Avrupa'nın en zengin ülkesi 2.9 trilyon dolarlık GSYİH ile Almanya. Onu 2.4 trilyon dolarla İngiltere, 2.3 trilyon dolarla Fransa ve 1.9 trilyon dolarla İtalya izliyor. Türkiye 381 milyar dolarlık GSYİH'sıyla 29 ülkeden oluşan AB üyeleri ve 2005 yılında aday konumunda bulunan ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyor. İsveç'i (377 milyar dolar) geçmiş, Belçika'ya (390 milyar dolar) çok yaklaşmış durumdayız. Toplam gelir ya da üretim olarak bakıldığında Türkiye, Avrupa'nın en zengin yedinci ülkesi konumunda bulunuyor.

İş, kişi başına gelir sıralamasına gelince değişiyor. 25 AB üyesi ülkenin kişi başına düşen ortalama yıllık geliri satınalma gücü paritesine göre 30.654 dolar. AB, kişi başına geliri 45.850 dolar olan ABD'nin de kişi başına geliri 33.405 dolar olan Japonya'nın da gerisinde bulunuyor. Avrupa'nın kişi başına gelirde en zengin ülkesi 75.980 dolarla Lüksemburg. Onu 42.051 dolarla İrlanda, 38.121 dolarla Danimarka ve 37.859 dolarla Hollanda izliyor. Türkiye'nin kişi başına geliri 9.432 dolar. Türkiye bu kişi başına gelirle 2005'teki 25 üyeli AB ülkelerinden geri olduğu gibi o tarihte aday ülke konumunda bulunan Bulgaristan (9.825 dolar), Romanya (10.611 dolar) ve Hırvatistan'dan da (14.934 dolar) geride geliyor.

GSYİH ve kişi başına GSYİH karşılaştırmaları bize şunu söylüyor: Türkiye ekonomi olarak Avrupa'nın en zengin ülkeleri arasında, ama Türkler Avrupa'nın en fakir bireyleri.

Emek verimliliği endeksine bakıldığında AB'de 100 olarak alınan indeks, ABD'de 136.1, Japonya'da 92.6 olarak çıkıyor. Yani AB'deki emek verimliliği Japonya'dan yüksek ABD'den düşük. AB ülkeleri içinde emeğin verimliliğinin en yüksek olduğu yer Lüksemburg (160.8.) Onu 128.1 ile Belçika, 126.7 ile İrlanda ve 108.2 ile Holanda ve İtalya izliyor. Türkiye'de emeğin verimlilik puanı 43.9. Bu konuda Türkiye'den kötü durumda iki ülke var: Bulgaristan (32.9) ve Romanya (39.2.)
Avrupa ülkelerinin bir bölümünde asgari ücret uygulaması yok. En yüksek aylık asgari ücret 1.922 dolarla Lüksemburg'da. Onu 1.657 dolarla Hollanda, 1.622 dolarla İrlanda, 1.600 dolarla İngiltere izliyor. Türkiye'nin 2005'de uyguladığı 335 dolarlık asgari ücret, Romanya (103 dolar), Bulgaristan 101 dolar), Slovakya (220 dolar), Portekiz (270 dolar), Macaristan (303 dolar) Litvanya (199 dolar), Letonya (151 dolar), Estonya (225 dolar) ve Çek Cumhuriyeti'nden (310 dolar) daha yukarıda. Yani Türkiye kişi başına gelir sıralamasında oldukça gerisinde kaldığı ülkelerden daha yüksek bir asgari ücret uyguluyor.

Emek verimliliği ve asgari ücret karşılaştırmaları bize şunu söylüyor: Türkler emek verimliliği açısından Avrupa'da son sıralarda, ama asgari ücret açısından bayağı yukarılarda.

2005 yılı itibarıyla 25 AB ülkesinde kamu kesimi borç yükü (kamu borç stoku / GSYİH) oranı yüzde 63.4. Bu oran Avro'yu para birimi olarak kabul etmiş ülkelerde yüzde 70.8. Oysa avroyu para birimi olarak kabul etmek için uygulanan Maastricht kriteri bu oranın yüzde 60'ı aşmamasını koşul olarak getiriyor. Bu oran Belçika'da yüzde 93.3, Yunanistan'da yüzde 107.5, İtalya'da yüzde 106.4, Malta'da yüzde 74.7, Almanya'da yüzde 67.7, Fransa'da yüzde 66.8. Türkiye, kamu kesimi borç yükünde 2005 yılında yüzde 69.6 oranında bulunuyor. Yani avroyu para birimi olarak kabul etmiş ve dolayısıyla Maastricht Kriteri'ni tutturması gereken ülkelerden iyi durumda.

Kamu kesimi borç yükü karşılaştırmaları da bize şunu söylüyor: Kriterler garibanlara uygulanır, güçlü olanlar kriter mriter dinlemez.
 

Dr. Mahfi Eğilmez

Sayfa Basi

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

[ Neredeyiz ] Çelişkiler ] Üretim ] Milli Gelir ] Borçlar ] Faiz ] IMF ] Gümrük Birliği ] Dersler ] x-flasyon ] Sorun-Çözüm ] Ekonomik Gelişim ] E-2008 ] E-2050 ]