Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

E-2008


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Neredeyiz ] Çelişkiler ] Üretim ] Milli Gelir ] Borçlar ] Faiz ] IMF ] Gümrük Birliği ] Dersler ] x-flasyon ] Sorun-Çözüm ] Ekonomik Gelişim ] [ E-2008 ] E-2050 ]

 

 

Up

 

Türkiye Ekonomisi 2008

   
   

Unakıtan, 2008 bütçesi için temel alınan makroekonomik büyüklükleri de şöyle açıkladı:

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): 716.6 milyon YTL
Büyüme oranı: Yüzde 5.5
Tüketici enflasyonu: Yüzde 4
İhracat: 117 milyar dolar
İthalat: 182 milyar dolar
Kişi başına düşen milli gelir: 7 bin dolar

2008 bütçe büyüklüklerini de açıklayan Unakıtan, önümüzdeki bütçe gider hedefini 222.3 milyar YTL, gelir hedefini de 204.5 milyar YT olarak duyurdu. Buna göre bütçe açığı hedefi de 17.5 milyar YTL olacak. Unakıtan, faiz dışı hedefini de 38.2 milyar YTL olarak açıkladı.

2008'in maliye politikası hedefleri

-Tesis edilen mali disiplin devam edecek,
-Kamu borç stokundaki düşüş sürecek,
-Faiz giderlerinin bütçedeki baskısı hafifleyecek,
-Enflasyonla mücadele politikası devam edecek,
-Bütçe harcamaları sağlam gelir kaynaklarıyla karşılanacak,
-Kamu harcamalarının kalitesi artacak,
-Makroekonomik istikrar ile sürdürülebilir kalkınma sağlanacak,
-Hesap verebilirlik ve mali saydamlık güçlenecek,
-Verimliliği ve üretimi teşvik edici tarımsal destekleme uygulanacak,
-Gelir düzeyi düşük kesim ile kırsal kesim güçlendirilecek”

2008 Bütçesinde Dikkat Çekenler

Bütçedeki faiz yükü, 2008’de de ağırlığını hissettirecek. Bütçede, yatırımlara ayrılan ödenek önemli ölçüde kısılarak son dört yılın altına çekilirken, faiz yükü ise iyimser hedefe rağmen yüksek düzeyini korudu. Devlet, 2008 yılında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki her 100 YTL’lik harcamasının 26 YTL’sini faiz ödemesine yapacak. Buna karşılık yatırımlara ise 100 YTL’nin sadece 6,2 YTL’si harcanacak.

Faiz ödeneği
ANKA’nın belirlemelerine göre 222.3 milyar YTL olarak bağlanan 2008 bütçesinde faiz ödeneği 56 milyar YTL düzeyinde öngörüldü. 2008 yılı faiz ödeneği belirlenirken, 2007 için başlangıçta 52.9 milyar YTL olarak öngörülen faiz ödemelerinin 49 milyar YTL’de kalacağı tahmininden yola çıkıldı. Ancak, yılın daha ilk dokuz ayında 42.8 milyar YTL’ye ulaşan faiz ödemeleri, hükümetin bu yılın tümüne ilişkin tahmininin gerçekleşme şansının düşük olduğunu gösteriyor. 2008 yılı için 56 milyar YTL olarak öngörülen faiz ödemeleri, 2007 başlangıç ödeneğine göre 5.8, gerçekleşme tahminine göre ise yüzde 14.3’lük bir artışa denk geliyor.

2008 bütçesine konulan 56 milyar YTL’lik faiz ödeneği toplam bükçe büyüklüğünün yüzde 25.5’ine denk geliyor. Buna göre yapılacak her 100 YTL’lik harcamanın 25.5 YTL’sini faiz ödemeleri oluşturacak.

Faizin bütçe büyüklüğü içindeki payı
Bütçede, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hızla artarak kriz yılı olan 2001’de yüzde 50’yi aşan faiz yükü, uygulamaya konulan ekonomik programla izleyen yıl indiği yüzde 40’lı düzeyleri 2004 sonuna kadar korumuştu. Faizin bütçe büyüklüğü içindeki payı 2005 yılında ise yüzde 31’e düşmüştü. Ancak son bu yıl ve 2008 için öngörülen yüzde 25-26 dolayındaki oran yüksek bir düzeyi ifade ediyor ve faiz yükündeki düşüşün duraksadığını gösteriyor.

Yatırımlara ayrılan pay
Toplam harcamalar içinde yatırımlara ayrılan pay ise 2008 bütçesinde son dört yılın en düşük düzeyine çekildi. 2008 bütçesine sermaye giderleri olarak 11 milyar 775 milyon ve sermaye transferi olarak 2 milyar 84 milyon YTL olmak üzere toplam 13 milyar 859 milyon YTL ödenek konuldu. Söz konusu toplam yatırım ödeneği, bütçe büyüklü içinde yüzde 6.2’lik bir büyüklük oluşturdu.

   
   
   
   
   
   
 
 

 
   
   
   


 

 

 
 
 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Neredeyiz ] Çelişkiler ] Üretim ] Milli Gelir ] Borçlar ] Faiz ] IMF ] Gümrük Birliği ] Dersler ] x-flasyon ] Sorun-Çözüm ] Ekonomik Gelişim ] [ E-2008 ] E-2050 ]