Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Tarihci


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Uyarılar ] Sol Nerede ] Evrilme ] Nerede ] Üçgen ] [ Tarihci ] 1938 ] Aydın! ] Angut ] Kimlik ] Görev ] AKP Projesi ]

 

 

Up

 

Halil İnalcık'dan Uyarılar

 
 

"AFRODIT'in SEHRİ",  COSKUN AYDIN TÜRKİYE'YE karşı 19. yüzyıl Batı parçalama politikası aynen devam etmektedir. 19. yüzyılda Osmanlı devletini parçalama süreci şöyle işlemekte idi:
Yunan, Sırp, Bulgarlar kendi milli devletleri için içeride ve dışarıda ihtilal faaliyetlerinde Batı devletlerinden himaye, teşvik ve fiili müdahale sağlarlardı. Rumeli'de halk kışkırtılır, komiteci baskınlarıyla ayaklanmaya sürüklenirdi. Türk halkı kendini savunma zorunda kalır, devlet müdahale eder, kanlı kırgınlar olurdu. Bu tam da Batı'nın istediği bir şeydi:
Hıristiyan milletler soykırımına uğruyor, dünya barışı tehlikeye giriyor, milletleri ezen Osmanlı rejimi çağdışıdır, gibi iddialarla davayı Büyük Devletler toplanıp kendi ellerine alırlar. Çaresiz Osmanlı hükümeti seyirci kalmak durumuna düşer ve Batı nasıl planlamışsa ona karar verilir. Balkan milletlerine özerklik veya doğrudan bağımsızlık sağlanır.
Batı, bugün aynı taktiği Türkiye'ye karşı uygulama yolundadır.
Batı'nın, büyük haksızlığı, Osmanlı'ya uygulanan politikanın, bugün modern Türkiye Cumhuriyeti'ne uygulanmaya kalkışılmasındadır. Bugün, NATO savunma sisteminin önemli bir parçasıyız. Her vadide AB standartlarına yetişmeye çalışıyoruz. Ama Batı'nın kısa görüşlü parçala-hükmet politikası, günümüzde de işler görünmektedir. ABD, Ortadoğu'da şimdi kendi planını uygulama yolundadır, kolay kolay bu plandan vazgeçmez. Ortadoğu için kendi planlarında Türkiye'yi engel gören ABD, NATO üyesini kaybederse, 19. yüzyıldaki gibi gittikçe güçlenen bir Rusya karşısında en önemli stratejik ortağını kaybetmiş olur. ABD'ye bunu anlatmalı.

Batı, Barzani için Türkiye'yi feda edemez. ABD, Irak'ın egemenliği örtüsü altında Kürt kartını oynuyor. Bu Kürdistan planı I. Dünya Savaşı'ndan beri tezgâhtadır. Bugün Irak devletinin başına bir Kürt, Dışişleri'ne bir Kürt koymuştur. Kuzey Irak şimdiden ABD himayesindedir ve onun planlarına hizmet etmektedir.
* * *
Bugün Türkiye için büyük tehlike şudur: Kürt liderler davayı Birleşmiş Milletler'e götürmeye çalışıyor. Barzani şimdiden BM ile temastadır.
PKK, işte bu planın uygulanmasına hizmet etmekte: PKK'nın asıl hedefi sınırda kalmayıp Türkiye içinde kanlı bir çatışma çıkarmaktır. Türkiye'de bir etnik çatışma çıkması ve Batı kontrolünde Birleşmiş Milletler'in, dünya barışı için bunu bir tehdit sayarak müdahalesi gerçek amaçlarıdır. Böylece dava tamamıyla elimizden alınıp ABD ve AB'nin istekleri doğrultusunda bir seyir alır, dava tamamıyla Türkiye'nin kontrolünden çıkar.
Bugün Rusya dahil büyük devletler, Türkiye üzerinde sözde dünya barışı adına baskı yapmakta, fakat Türkiye'nin sorunu çözmesi için gerçekten yardımda bulunmamaktadırlar.
Bir tarihçi sıfatıyla benim gözlemim, Batı, Türkiye'ye karşı, 19. yüzyılda Osmanlı'ya uyguladığı politikayı sürdürmektedir. Cumhuriyet Türkiye'sinin Osmanlı olmadığını anlatmak bizim ödevimizdir.
 

 


 

   
   
   
 
 

 
   
   
   
 
 
 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Uyarılar ] Sol Nerede ] Evrilme ] Nerede ] Üçgen ] [ Tarihci ] 1938 ] Aydın! ] Angut ] Kimlik ] Görev ] AKP Projesi ]