Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Sol Nerede


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Uyarılar ] [ Sol Nerede ] Evrilme ] Nerede ] Üçgen ] Tarihci ] 1938 ] Aydın! ] Angut ] Kimlik ] Görev ] AKP Projesi ]

 

 

Up
CHP
Beyaz
Vebal
Solan Sol

'Hidayete' Ermek

   
   

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 2008 yılının "anayasal kırılma yılı" olacağını belirterek "Irak'ta işgalle yapılan Türkiye'de anayasa ile yapılacak" demiş.

Herhangi bir yanlış anlamaya neden olmamak için, önce Deniz Baykal'ın söylediklerinin tamamını aktaralım. Şöyle diyor CHP Genel Başkanı:

"Öncelikle anayasayı tekil devlet anlayışından uzaklaştıracaklar. Türkiye'yi birbirinden farklı etnik grupların yaşadığı bir ülke görünümüne sokacaklar. Bu zaten dillerinin altında var. Devlet vatandaşı bir birey olarak görür. Bunlar, Türk milletini etnik kimliklerden biri haline indirgeyecekler. Bu çok ciddi bir çözülmeyi beraberinde getirir. Irak'ın parçalanma sürecine bakın; orada işgalle yapılanı bizde anayasa ile yapacaklar."

İnsan bu satırları okuyunca sormadan edemiyor doğrusu: Baykal'ın "Irak'ta işgalle yapılan" diye tanımladığı bu tabloyu yaratan kimdir? Daha açık ifade etmek gerekirse, Irak'ı işgal eden kimdir?

Yanıtı, artık bebeler bile biliyor:

ABD!

Peki, Irak'ta "işgalle yapılanı bizde anayasa ile yapacak" olanlar kim?

Onun yanıtını da Baykal vermiş:

AKP!

AKP ile ABD arasında nasıl bir ilişki olduğunu söylemeye gerek var mı artık?

"BOP eş başkanlığından" tutun da "deliğe süpürülmeyip kullanılmaya" kadar uzanan bir çeşitlilik ve işlevsellik içeriyor bu ilişki!

Ama ne ilginçtir ki, AKP'ye karşı sözde "şahin" olan CHP Genel Başkanı Baykal, ABD söz konusu olunca "güvercin"!

1 Mayıs 2005 tarihinde Star gazetesinde yayınlanan bir söyleşide, bakın, neler diyor CHP Genel Başkanı:

"Amerikan aleyhtarı bir oluşuma hiçbir şekilde katkı vermedik. Hiçbir şekilde Amerikan düşmanlığı sergileyecek bir tavır içine girmedik. Meydanlara çıkmadık, örgütümüze kesin talimat verdik; "bu konulardaki yürüyüşler, kitle gösterileri içinde kesinlikle yer almayacaksınız" diye… Ve bunları sonuna kadar kararlılıkla uyguladık. Çünkü biliyoruz ki ABD, bizim aramızda bir takım sorunlar da olsa sonunda bir araya geleceğimiz, birlikte çalışmamız gereken bir ülkedir."

İşte bu ABD, bugün AKP ile bir araya gelmiş birlikte çalışıyor!

"Amerikan aleyhtarı bir oluşuma hiçbir şekilde katkı" vermeyen, "hiçbir şekilde Amerikan düşmanlığı" sergilemeyen, bu tavrını "sonuna kadar kararlılıkla" uygulayan Deniz Baykal ve CHP, ABD'nin emirlerini yerine getiren AKP'ye şimdi neden kızıyor peki?

"Sonunda bir araya" gelip "birlikte çalışmamız gereken bir ülke" değil miydi ABD?

Deniz Baykal, 2005 yılında bunları söyleyerek ABD'nin gözüne girmeye çalışırken Irak işgal edilmemiş miydi?

AKP'nin hangi amaçlara sahip olduğu bilinmiyor muydu o zaman?

Baykal, bugün çıkmış, "Irak'ta işgalle yapılan Türkiye'de anayasa ile yapılacak" diyor!

Demek CHP Genel Başkanı artık hidayete (doğru yol) erdi! İnsan, Baykal gibi böyle "doğru yolu" (!) bulunca da "Doğru Yol" geleneğinden gelen İlhan Kesici'yi CHP'ye Genel Başkan Yardımcısı yapmaya niyetlenir tabii!

İyi de, "Büyük Ortadoğu" diye adlandırılan coğrafyada Türkiye'nin ABD ile işbirliği yapmasını savunan; 2003 yılında ABD kuvvetlerinin ülkemizin güneydoğusunda konuşlanıp buradan Irak işgaline başlamasının TBMM tarafından reddedilmesini "bir facia" ve "pahalıya mal olan bir hata" şeklinde değerlendiren İlhan Kesici değil miydi?

Öyle görünüyor ki İlhan Kesici de Baykal'dan önce hidayete ermiş!

O zaman elimizde, "tencere" ve "kapak" misali birbirini tamamlayan iki hidayete ermiş var!

Demek ki hidayete ermek böyle oluyor!

S. Ant

   
   
   
   
   
   
 
 

 
   
   
   

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Uyarılar ] [ Sol Nerede ] Evrilme ] Nerede ] Üçgen ] Tarihci ] 1938 ] Aydın! ] Angut ] Kimlik ] Görev ] AKP Projesi ]