Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You to Turkey

 

Nüfus


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Türkler ] Eski Türkler ] Kimlikler ] Türk olmak ] [ Nüfus ]

 

 

Up

 

2007 Türkiye Nüfusu


'Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine' göre Türkiye'nin nüfusu, 2007 sonu itibariyle 70 milyon 586 bin 256 kişi olarak açıklandı. Ekonomik, sosyal ve demografik unsurların hızla değiştiği ülkemizde nüfus sayımı önemli veriler vermiştir.

Nüfusun yüzde 70,5'i şehirlerde, yüzde 29,5'i de bucak ve köylerde yaşıyor. Türkiye'de ortalama yaş 28,3 olarak hesaplanırken, bu , ülkedeki nüfusun yarısının bu yaşın altında olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye nüfusunun yüzde 17.8’i İstanbul’da yaşıyor.
 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin ayrıntılı sonuçları:

 • Nüfusun 35,376,533’ünü erkek, 35,209,723’ünü ise kadınlar oluşturmaktadır.Ülkemizde ikamet eden nüfusun % 70.5’i şehirlerde yaşamaktadır.
 • Ülkemiz nüfusunun % 17.8’i İstanbul’da ikamet etmektedir.
 • Şehirlerde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 92.7 ile Ankara, en düşük olduğu il ise % 31.8 ile Ardahan’dır.
 • İstanbul ilinde 12,573,836 kişi ikamet etmektedir.
 • Türkiye nüfusunun yarısı 28.3 yaşından küçüktür.
 • Ülkemizde ortanca yaş 28.3’tür.
 • Ortanca yaş erkeklerde 27.7 iken, kadınlarda 28.8’dir.
 • Şehirlerde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28.4, köylerde ise 27.9’dur.
 • Nüfusun % 66.5’i 15 ile 64 yaşları arasındadır.
 • Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı 92 kişidir.
 • Ülkemizde 98,064 yabancı uyruklu kişi ikamet etmektedir.
  Türkiye’de ikamet eden nüfusun % 0.14’ü yabancı uyrukludur. Yabancı uyrukluların en fazla bulunduğu ilk beş il sırasıyla; İstanbul (42,228), Bursa (11,495), Ankara (7,166), İzmir (6,707) ve Antalya (6,343) illeridir.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Türkler ] Eski Türkler ] Kimlikler ] Türk olmak ] [ Nüfus ]