Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Batı Analizi


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

[ Batı Analizi ] ABD Gerçekleri ] Avrupa Gerçekleri ] AET'nin Evrimi ] Türkiye ve Batı ]

 

 

Up
Uygarlık
Hayranlık!
Milliyetçilik
Yunanistan
Roma
Hırıstiyanlık
Kapitalizm
Araplar
Türkler
Sonuç

Batı Gerçekleri: Batı Analizi: Antik Yunanistan'dan, Modern Batı'ya: Batının Uygarlığı, Bizim Avrupalılığımız

   
   
   
   

‘“Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır...”
“Dökme suyla kuyu dolmaz...”
“Elden gelenle karın doymaz, o da vaktinde gelmez...”
Türk Atasözleri

   
   
   
   

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, tuhaf biçimde tartışılmakta, en iyi niyetli yandaşları, "Avrupa Birliği üyeliğe kabul etmese bile, bu sayede hiç olmazsa Avrupa, yahut Batı değerlerine olabildiği kadar yaklaşmış oluruz; çünkü başka türlü bizim demokrat, insan haklarına saygılı, uygar bir ülke olmamız mümkün değil" gibi bir yaklaşım sergilemektedir.

Çünkü, dışarıda ve içeride hiç dile getirilmese de uygarlığın tüm unsurlarının, tüm iyi, güzel şeylerin Avrupa yahut Batı kaynaklı, tüm kötü, çirkin şeylerin ise Avrupa’nın, Batının dışına ait, hatta Batının bile sadece Avrupa’dan, Avrupa’nın da sadece İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’dan ibaret olduğu iddiasına, hatta kör inancına dayanmaktadır.

Bu iddianın veya inancın Batılılarca, Avrupalılarca, özellikle de söz ko¬nusu dört ülke tarafından sahiplenilmesi akılcı, ahlaki, insani, hayatın ve tarihin gerçeklerine tamamen aykırı ise de doğaldır. Ama Avrupalı olmadıkla¬rı kesin olanlarca da bu denli iştiyakla benimsenmesi ilginçtir.

Bu makalede, söz konusu yaklaşım, Avrupa’nın kendisine, Müslümanlığa ve bu çerçevede Araplara ve Türklere bakışı ışığında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

   
   
   
   

Makalenin tamamını yukaridaki linklerden (yandaki menuden) veya pdf dokumanindan ‘Batının Uygarlığı, Bizim Avrupalılığımız’, Ali Tartanoğlu (pdf, 280KB) okuyabilirsiniz.

   
   
   
 
 

 
   
   
   

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

[ Batı Analizi ] ABD Gerçekleri ] Avrupa Gerçekleri ] AET'nin Evrimi ] Türkiye ve Batı ]