En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Min

 

 

Home ] Up ] TransAnatolie Turlari ] TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Şehirler ] Müzeler ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

 

Yapılar ] Surgun ] İsyan ] Misyon ] Mora ] Bati ] 1908 ] 1909 ] 1915 ] Katliam ] Analiz ] Kuva ] Misak ] [ Min ] Osmanlı ]

 

 

Up

Osmanlı Minyatürleri

   

Hz. Adem ile Hz. Havva’nın cennetten kovulması: Fuzuli’nin (?-1556) "Hadikatü’s Süeda" (Mutluluk Bahçesi) adlı minyatürlü yazması bugün Paris Bibliotheque Nationale koleksiyonundadır. İlginçtir, mısır ve antik Yunan’dan yüzyıllar sonra rönesansla birlikte Avrupa’da da çıplak resimler, gravürler yapılmaya başlanmıştır. Sadece ’nü’ resme yasak yok: Seyyid Lokman Urmevi’nin 1583-86 yıllarında yazıp Sultan III. Murad’a sunduğu "Zübdetü’t-Tevarih" adlı minyatür eseri iki bölümden oluşmaktadır. Üstteki bölümde Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban edeceği an Cebrail’in gelişi tasvir etmektedir. Altta ise Hz. İbrahim’im mancınıkla ateşe atılması gösterilmektedir. Eser, İstanbul’daki Türk-İslam Eserleri Müzesi’nde görülebilir. Vakvak Ağacı ve çıplak kızlar: Bu minyatür; Sultan III. Murad’a (1546-1595) ithaf edilen "Tarih-i Hind-i Garbi veya Hadis-i Nev" adlı yapıtta yer almaktadır. Yazarı belli değildir; kimine göre, Mehmed Emir el-Hasan el-Su’udi; kimine göre ise Mehmed Yusuf el-Herevi’dir. Eser, Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. Yeri gelmişken "Vakvak Ağacı"nın hikáyesini anlatayım: Amerika’daki Vakvak Adası’nda bir büyük ağaç vardır. Bunun meyveleri dünya güzeli cariyelerdir. Bunlar zaman zaman "vak vak" diye sesler çıkarırlar. Adaya gelen insanlar bu cariyelerle cinsel ilişkiye girerler. Fakat cariyeler ağaçtan kesildikten sonra ancak iki gün yaşayabilmekte ve sonra güzellikleri bozulup ölmektedirler!

Hz. Adem ile Hz. Havva’nın cennetten kovulması: Kalender Paşa’nın, Sultan I. Ahmed (1590-1617) için düzenlediği "Falname" adlı eserindeki bu minyatür, Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. Vezir ve aynı zamanda vessale ustası olan Kalender Paşa "Falname"deki 35 minyatüründe, Kuran-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin kahramanlıklarını tasvir etmiştir Zaloğlu Rüstem’in Dev Ekvan’la savaşı: Firdevsi’nin (934-1020) "Şehname" adlı eserindedir. Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. Dev Ekvan’ın cinsel organı yılan şeklinde tasvir edilmiştir. "Falname"de Hz. Meryem’in Hz. İsa’yı emzirmesi tasvir edilmektedir. Eser Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. Kalender Paşa, Hz. Meryem’in memesinden çıkan sütü bile göstermektedir. Hz. Muhammed’i emziren sütannesi Halime’yi tasvir eden minyatür de vardır. Erzurumlu Darir’in "Siyer-i Nebi"den; Cebrail’in Hz. Adem ve Hz. Şit’e cennet elbisesi giydirmesi minyatürü ve Kalender Paşa’nın "Falname"deki çalgı çalan ve raks eden melek cinler minyatürü Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir.

 Erzurumlu Yusuf Ömer Darir’in altı ciltlik "Siyer-i Nebi" adlı eserinin üçüncü cildinden koparılıp alınan ve Berlin’deki Museum für Islamische Kunst’ta sergilenen minyatür eser.  Hz. Muhammed’in hayatını anlatan "Siyer-i Nebi" adlı eser Darir tarafından 14. yüzyılın sonunda Mısır’da Memlük Sultanı Berkuk’un isteğiyle Türkçe olarak yazılmıştı. Minyatürde görüldüğü gibi Hz. Muhammed’in yüzü örtülüdür; Hz. Musa’nın yüzü ise açık tasvir edilmiştir Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Ayni’nin "İkdul’l-cuman fi tarihi Ehlü’z Zaman" adlı eserinde başak burcu ve kova burcu bu şekilde tasvir edilmişti. Minyatürleri "ödünç aldığımız" Metin And Hocamıza bu vesileyle bunca yıllık çalışmaları için teşekkürü borç biliriz. Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Ayni’nin "İkdul’l-cuman fi tarihi Ehlü’z Zaman" adlı eserinde başak burcu ve kova burcu bu şekilde tasvir edilmişti. Minyatürleri "ödünç aldığımız" Metin And Hocamıza bu vesileyle bunca yıllık çalışmaları için teşekkürü borç biliriz. Erzurumlu Darir’in "Siyer-i Nebi"den; Cebrail’in Hz. Adem ve Hz. Şit’e cennet elbisesi giydirmesi minyatürü ve Kalender Paşa’nın "Falname"deki çalgı çalan ve raks eden melek cinler minyatürü Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Turkey

Turquie

Türkei

Turkije

Türkiye

 

 

Home ] Up ] TransAnatolie Turlari ] TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Şehirler ] Müzeler ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

Yapılar ] Surgun ] İsyan ] Misyon ] Mora ] Bati ] 1908 ] 1909 ] 1915 ] Katliam ] Analiz ] Kuva ] Misak ] [ Min ] Osmanlı ]

 

Mail to  info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.

 

Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-10-28
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist