Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Ulusalcılık


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

[ Ulusalcılık ] Kemalizm ] Paşa ] Cumhuriyet ]

 

 

Up

Ulusalcılık ve Ulusalcılar

   
   

Ulusalcılar

   
   
  • Anti-emperyalistir-Her Türlü (Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel) Sömürüye Karşıdır,
  • Yurtseverdir,
  • Bağımsız Toplumcu Türkiye’yi ve Cumhuriyet’i Savunur veya
  • Bütüncül Toplumcu Dünya’yı Savunur.
       
   

Ulusalcılık

   
   

Ulusalcılık, Türkiye'de 2000'li yıllarda ortaya çıkan, Atatürk'ün öngördüğü tam bağımsızlık, milli sanayinin inkişafı ve sanayide dışa bağımlılıktan kurtulma, akılcılık, laiklik gibi devletin temel kuruluş ilkelerinden kopulduğuna; milli çıkarların korunmadığına inanan, AB üyeliğine girebilmek için uluslarası platformdaki milli davalardan tavizler verildiğini, ülkenin içişlerine Osmanlı Devleti'nin yıkılışındaki gibi yabancı devletlerce karışılmasına müsade edildiğini savunan siyasi akım.

Ulusalcılar arasında, belirli bir siyasi partinin veya bir siyasi görüşün destekçilerinin ağırlıkta olmadığı (sol, sağ, muhafazakâr vb.) görülür. İlk defa Attilâ İlhan'ın sözünü ettiği dip dalgası tabiri ile, ulusalcılığın, devletin üst kademelerinden, popüler bir siyasi liderin söylemlerinden esinlenmeyen, aksine tabandan tavana doğru yükselen, değişik siyasi görüşlerden insanların desteklediği, devletin kuruluş ilkelerinden kopmasına ve kazanılmış uluslararası haklarından tavizler verilmesine ve stratejik değeri olduğu düşünülen veya kârlı olan devlet kuruluşlarının özelleştirilmesine karşı bir tepki olduğu anlatılmak istenmişti.

Türkiye'de son yıllarda, Kemalist siyasi çizgideki çevreler 2002'de iktidara gelen AKP'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde attığı adımları, Kıbrıs sorunu, Kürt sorunu vb., konusundaki tutumlarını, milli çıkarlardan taviz vermek olarak nitelemiş, Atatürkçülüğün altı ilkesinden biri olan milliyetçilik (veya ulusalcılık) konusundaki hassasiyetlerini daha fazla ön plana çıkarmışlardır.

Ulusalcılar, ulus devletin üniter yapısının korunması gerektiğini, ülkeyi etnik unsurlara ayrıştırmanın, ülkenin mozaik olduğunu söylemenin, Atatürk'ün belirlediği ülkenin kuruluş ilkelerine ters olduğunu bunun emparyalizmin ülkeyi bölmek için uyguladığı bir oyun olduğunu savunurlar. Yugoslavya'nın bir ulus devlet iken etnik kimliklere bölünüp ayrıştırıldığını, sonra da parçalanarak yok edildiğini örnek gösterirler. Anayasada belirtilmiş Atatürk milliyetçiliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür fikrini savunurlar. Yani milliyetçilik olarak köktenciliği değil aynı devlet altında yaşayan ortak kültüre sahip halkları tek bir ulus olarak görür. Ekonomide ise liberalizm'e karşı da Atatürk'ün halkçı, devletçi görüşlerine ve devletçiliğin milli çıkarlara daha uygun düştüğüne inanırlar.

Ulusalcılar: Anti-emperyalistir-Her Türlü (Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel) Sömürüye Karşıdır, Yurtseverdir, Bağımsız Toplumcu Türkiye’yi ve Cumhuriyet’i Savunur veya Bütüncül Toplumcu Dünya’yı Savunur.
 

 

   

 

   
   
   
 
 

 
 

 

 
   

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

[ Ulusalcılık ] Kemalizm ] Paşa ] Cumhuriyet ]