Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Suriye


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Irak ] [ Suriye ] Kore ] Hiroşima ] Nagasaki ]

 

 

Up

Suriye Gerçekleri: AmeriKANizm Suriye'de: Kanla Sulanmış Beş Yıl: Önce Bağdat Cinayeti sonra Şam Baharı

   
   

Amerika’nın Irak işgali beşinci yılını tamamladı. Gelin bir İngiliz gazetecisi Bianca Gagger’ın gözü ile bu beş yıla bakalım.“Irak’ta bir milyon insan öldü. Tıpkı Rwanda’daki gibi.
3948 Amerikalı öldü. Otuz bin Amerikalı yaralandı.
Dört Milyon kişi göç etti. Bunun iki milyonu ülke dışına çıktı. İki milyonu ülke içinde muhacir oldu.
Ağır insan hakları ihlali oldu.
Petrolün varili 110 dolar oldu.
Dünya politikalarında Amerika tehlikeli bir kulvara girdi.

İngiltere Parlamentosunda Blair’in Amerika’nın yanlış politikalarına alet olduğu konusundaki önerge kabul edildi. Amerika’nın “kirli taktiklerini” terör ile savaş diye kabul ettik. Irak’ta güvenliği sağlayamadık. Irak’ta yeniden yapılanmayı sağlayamadık. Güvenli bir Irak artık yok. Yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın %90′nı Saddam yönetiminin daha iyi olduğunu ifade etti. Denildi.

İngiliz Başbakanı Brown Amerika’nın Irak’taki varlığını gizlemeye çalışıyor. Bu iddialar yaygın.
Kuvvetlerimizi (İngiliz) bölgeden derhal çekmeliyiz. Bu savaşın bölgede daha büyük dengesizliklere (destabilizasyona) sebep olacağı aşikâr.
Demokrasi silahın ucundaki bir şey değil.
”

Yukarıda tercümesini yapmaya çalıştıklarım, emperyalist bir ülkenin gazetecisinin düşünceleridir. Bizim tarafımızdan bakıldığında bu kadar masum görünmemektedir. Biz Irak’ı emperyalizmin kan havuzu gibi kullandığını başından beri biliyoruz. Ruh sağlığı bozuk Batılı katillerin bu kan havuzunda elde ettikleri petrolün şerefine kaldırdıkları kadehi görüyor ve biliyoruz.

Bu aşağılık katillerin yönetimindeki 14. Haçlı Saldırısı da elbette bertaraf edilecekti.

Şam Baharı ve Kanatları Kırılan Amerika

Amerika BOP’ un gereği olarak veya başka bir deyişle yeni paylaşım savaşının gereği olarak Şam’da uygulamalar yapıyor.

Irak’ta aldığı dersten çekinen Amerika Suriye’ye silahlı müdahalenin uygun olamayacağını düşünmüş olmalı ki, bu kez silaha başvurmamış. İşi ucuzdan halletmek istemiş. Şam’da bir bahar elde etmek için Esad’a karşı olup Amerika’ya yakın olanlardan CIA Marifeti ile bir cunta kurmuş. 163 kişiden oluşan demokrasi havarilerimiz Esad’ı Amerika adına düşürmek üzere kendilerini görevli saymış. Aralarında Dr. Ahmet Thamo, Yasser el- Aiti, Jabar el-Shufi gibi devletin üst kademelerinde görevli bürokrat ve tüccarlar da var. (Robert Fisk)

4 Ocak tarihinde cunta tespit ediliyor. Tutuklanıyor. Tutuklananlar işkence sonunda konuşuyorlar. Amerika ile olan bağlantıları ortaya çıkıyor. Amerika bunu inkâr ediyor ama Kanada Dışişleri Bakanı Maxim Brinen işi bozuyor. 163 tutuklu arasında Kanada’lı ajanlar da varmış. Kanada adamlarını kurtarmak için devreye girince işler ortaya saçılmış.

Amerika bu türlü cunta işlerinden vazgeçti sananlara ithaf olunur (be).

   

 

   

 

   
   
   
 
 

 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Irak ] [ Suriye ] Kore ] Hiroşima ] Nagasaki ]