Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Demokrasi


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

 

 

Up
1960

27 Mayıs ve Demokrasi...

   
   

Gerçek demokrasinin temel koşullarını, vazgeçilmez kurumlarını ülkemize kazandıran 27 Mayıs 1960 devriminden bu yana tam 48 yıl geçti...

Kimileri şaşacak; 27 Mayıs bir asker darbesi değil miydi, üç genel seçim kazanmış koskoca bir iktidarı deviren; cumhurbaşkanından, başbakanından, yüzlerce milletvekiline kadar bir siyasetçi kadroyu idamlara, hapisliklere mahkûm eden, politika dışına iten bir olay, nasıl olur da gerçek demokrasinin öncülüğünü yapmış sayılır, diyecekler çoktur!

Elli yıl önceyi yaşayanlar, o günleri sağlam kaynaklardan öğrenenler, DP iktidarının ülkeyi nasıl bir çıkmaza getirdiğini, muhalefeti, basını, üniversiteleri Atatürk devrimine inananlara yapılan baskıları bilirler.

27 Mayıs, yalnız askerlerin eylemi değildi. Bir çeşit halk kalkışmasıydı, gençliğiyle, aydınlarıyla!. . "Sizi ben bile kutaramam!" demişti o günlerin muhalefet lideri İnönü... Gerçekten de kurtaramadı, olanlar oldu!

Ne büyük bir benzerlik!.. DP'nin "Ben milli iradeyim" diye her şeyi göze alıp, kendine korkunç güvenmesi ile günümüz AKP'sinin sözlü eylemli davranışları ne kadar da birbirine benziyor...

27 Mayıs'ın dikta yönetimlerinin, iktidar kabadayılıkları nın sona ermesi, halka uygarlık kapılarının açılması için kazandırdığı hakları bir bir saymak gerekiyor. Seçim Yasası, ikinci Meclis, sendikal haklar, hukuk düzeninin sağlam temellere oturtulması, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, dış politikada "tam bağımsızlık" ilkesinin canlandırılması , toplusözleşme düzeninin kurulması, birey özgürlüğünü sağlayan yasaların çıkartılması vb...

Bizler, o günlerin gazetecileri, yazarları, 27 Mayıs'ı içtenlikle alkışlamışsak, desteklemişsek, toplumumuzun bundan sonra gerçek bir demokrasi ile yönetileceğine, gelecek iktidarların bir kez daha demokrasi ilkelerinden vazgeçemeyeceğ ine inandığımızdandı.

Yarım yüzyıl sonra şu geldiğimiz yere bir bakın!.. Hukukla savaşan, üniversitelerle uğraşan, özgürlükler için sesini yükselten emekçiyi, gençliği, aydını, sendikaları, dernekleri en ağır silahlarla sindirmeye kalkan, anayasayı, Cumhuriyetin temel kuruluşlarını bir bir ele geçirmek isteyen, iki seçim kazanmakla ulusal iradeyi ele geçirdiğini sanan bir ters anlayışla karşı karşıyayız. 27 Mayıs devrimiyle kazandıklarımız elden gitmiş, gitmekte...

***

Bugün 27 Mayıs 1960 Devrimi'nin gerçekleştirildiğ i gün... Yeni bir 27 Mayıs daha mı? Gerçek demokrasiyi bütün sağlam temelleriyle yeniden kuracak, çağdaş uygarlığın verilerine yakışacak, yeni bir 27 Mayıs... Askeriyle, siviliyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, o 27 Mayıs 1960 sonrasında yaşanan ve ulusça birliği, kardeşliği kuracak yeni bir 27 Mayıs!..

Gerçek bir bayramdı 27 Mayıs... Geçmişte kalan bir masaldı, demeyin... 27 Mayıs, tarihte eski bir hikâye değil, yeni atılımlara, yeni sevinçlere, mutluluklara, sahici demokrasiye özlem çeken, tüm bilinçli yurttaşların bayramı!..

Oktay Akbal
 

   

 

   
   
   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]