Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

Iste Ahlaksizlik


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

AB ve PKK ] [ Iste Ahlaksizlik ]

 

 

Up

İşte Ahlaksız Avrupa

BUGÜN (3.3.2008) itibarıyla Avrupa Adalet Divanı, PKK’nın terör örgütü listesine alınmasına dair AB topluluk kararını iptal etti. Bize de hukukçularla konuşmak kaldı.

   

Gerçek ’yargı darbesi’ budur

AB, topluluk hukukundan doğan, kurucu anlaşmaların topluluk tarafından ihdas edilen ikincil Topluluk Hukuku’nun her üye devlette yeknesak uygulanmasını ve yorumlanmasını sağlamak için, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nı en yüksek yargı organı olarak kurmuş olup, Divan, Topluluk hukuku, Topluluk değerleri konusunda son sözü söyleme yetkisi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu divanın kararları, Topluluk (AB) değerleri konusunda zaman içinde ulaşılan medeniyet seviyesini de belirlemede yol gösterici olmaktadır.

Avrupa Topluluk organları, terör örgütleri listesine PKK’yı da bir kararla dahil etti. Bu karara PKK ve onun siyasi kanadı olduğunu iddia eden Kongre-Gel itiraz etti.

Bu itirazın usulü ve kabulü Adalet Divanı kuruluş ve yargılama kurallarına göre hukuken tartışmalı bir mahiyet arz ediyor.

Adalet Divanı, devletler arasında ve üye devletlerin yasal tüzel kişi ve bireylerinin topluluk hukukunun uygulamaları nedeni ile etkilenmesinden doğan ihtilaflara bakıyor. (Madde 232, eski 175’nci madde)

Başvuru Öcalan'dan

PKK,
dünya terör literatüründe, en çok can kaybına sebep olmuş silahlı bir örgüt olup, ne kendisi ne de sözde siyasal kanadı olduğunu iddia eden Kongre-Gel, uluslararası hukukta Adalet Divanı’nın işleyiş kurallarının 232’nci maddesi gereği muhatap olarak kabul edilemezler.

Hukuki ve insani bu gerçeğe rağmen, uygar Avrupa hukukunun üst yargısı, binlerce insanın ölümüne neden olan ve iki gün önce üç silahlı kuvvetler mensubumuzu öldüren bu örgütü, terör örgütü listesinden çıkartmakta bir sakınca görmemektedir. (Bu başvuru Abdullah Öcalan eliyle yapılmıştır.)

Türk yargısına cihat açanların, uygar Avrupa Topluluk yargısından alması gereken dersler vardır!

AB değerler sisteminin böğrüne saplanmış hançer budur aslında. Gerçek hançeri, yargı darbesini, görmeyen gözler görmelidir.
 

Yalçın BAYER

 

   
   
   
 
 

 
   
   
   

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

AB ve PKK ] [ Iste Ahlaksizlik ]