Türkiye ve Dünya Gerçekleri

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

İsveç


 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

 

 

Almanya ] Avusturya ] Belçika ] Danimarka ] Finlandiya ] Fransa ] Hangi Avrupa ] Hollanda ] İngiltere ] İran ] [ İsveç ] İtalya ] Norveç ] Kazakistan ] Kıbrıs ] Küba ] Vatikan ] Ürdün ] Kudus-Filistin ] TRT Sansürü ] Rusya ] Suriye ] Lubnan ] Malezya ] Mısır ]

 

 

Up

'Sınırlar Arasında, İsveç', Banu Avar

Banu Avar İsveç'de Nobel Ödülü'nün perde arkasını İsveçlilere soruyor.

Batı Türk Aydınlarına ödül verme yarışında.
Banu Avar savaşların ortasında verilen barış ödüllerinin ve kültürel işgalin arasına sıkışmış edebiyat ödüllerinin ana vatanı İsveç'de ödüllerin perde arkasını ödül verenlere soruyor.

Onbinlerce evsiz ve işsizin yaşadığı, alkol ve uyuşturucu sorunuyla dertli, kadın haklarının sözde kaldığı, ve azınlık haklarının ihlal edildiği ve 1980'lere kadar Sami ve Tater halklara soykırım uygulayan İsveç, Türkiye'yi insan hakları konusunda en çok eleştiren batılı ülkelerden biri.Bazı Türk aydınlarını en fazla ödüllendiren de İsveç.

Banu Avar İsveç'in aydınlarına, Nobel komitesine, barış örgütlerine küresel politikayı ve ödülleri soruyor ve sorguluyor.

   
   
   
 
 

 
   
   
   

 

 

 

 

Home ] Up ] Türkiye Gerçekleri ] Strateji ve Politikalar ] İçerik ] Ara ]

Almanya ] Avusturya ] Belçika ] Danimarka ] Finlandiya ] Fransa ] Hangi Avrupa ] Hollanda ] İngiltere ] İran ] [ İsveç ] İtalya ] Norveç ] Kazakistan ] Kıbrıs ] Küba ] Vatikan ] Ürdün ] Kudus-Filistin ] TRT Sansürü ] Rusya ] Suriye ] Lubnan ] Malezya ] Mısır ]